Twój koszyk jest pusty ...
  » Regulamin

  Regulamin

  Ogólne warunki współpracy


  1. Zamawianie


  a. Zamówienie odbywa się na piśmie drogą elektroniczną (e-mail)

  b. Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Zamawiającym a Centrum Reklamy Angel s.c.

  c. Po złożeniu zamówienia, między Zamawiającym a Centrum Reklamy Angel s.c., powstaje
  zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.


  2. Wycena zleceń


  a. Do każdego zapytania ofertowego wycena przygotowywana jest indywidualnie.

  b. Wycena zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin
  realizacji.

  c. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

   

  3. Realizacja


  a. Zlecenie realizowane jest po akceptacji wyceny.

  b. Wykonanie zlecenia odbywać się będzie na podstawie materiałów dostarczonych przez
  Zamawiającego lub z materiałów będących własnością Wykonawcy.

  c. Warunkiem pełnej gwarancji jakości wykonywanych prac są dobrej jakości materiały wyjściowe.

  d. Projekty graficzne należy przesyłać w skali 1:1 w programie CorelDraw, zapisane w wektorach
  lub innych programach kompatybilnych z CorelDraw.

  e. Wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu zlecenia wymaga akceptacji
  i korekty Zleceniodawcy.

  f. Zaleca się wykonanie próby. Ewentualne reklamacje odnośnie kolorów i rozmieszczenia (zgodne
  z zaakceptowanym projektem) nie będą rozpatrywane jeśli nie był wykonany wzór.

  g. Po akceptacji projektu nie ma możliwości zmiany projektu lub odmówienia realizacji.
  - Nie odpowiadamy za błędy w druku PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Nie odpowiadamy za literówki, błędy ortograficzne lub merytoryczne w tekstach nadesłanych
  przez Klienta w zaakceptowanym projekcie.
  - Nie odpowiadamy za różnice w kolorach wyświetlonych na monitorze klienta a na materiałach
  wydrukowanych.

  h. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym
  stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji.
  Zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w zamówieniu od +/-5% do +/-10% w zależności od
  radzaju zamówienia

  i. Nie dotrzymanie terminu jest możliwe w przypadku awarii lub wypadków losowych, o czym
  Zleceniodawca będzie poinformowany.


  4. Postanowienia końcowe.

  a. Złożenie zamówienia w Centrum Reklamy Angel s.c. oznacza akceptację ogólnych warunków
  współpracy


  Przejdź do strony głównej